8., 9. og 10. klasse

UU-Roskilde/Lejres kerneopgave er, at alle grundskoleelever arbejder med karrierelæring og valgkompetencer samt opnår viden om uddannelsesmuligheder efter 9. og 10. klasse. Vi vejleder elever i 8., 9., og 10. klasse og der er tilknyttet en uddannelsesvejleder på alle folkeskoler og de fleste privatskoler i Roskilde og Lejre Kommune. Vi har især fokus på elever, som har brug for en særlig vejledningsindsats. Hvis du har svært ved at påbegynde eller gennemføre en uddannelse, vil du få individuel støtte og vejledning.

Læs mere om:

ung.unoung.dk kan du skrive i din studievalgsportfolio, se din status på din uddannelsesparathedsvurdering, se din tilmelding til brobygning /introkurser og finde din vejleder