Ungdomskort

Ungdomskort giver unge rabat på offentlig transport mellem skole og bopæl. Med et ungdomskort kan man rejse billigt til og fra ens uddannelsessted i Danmark. Derudover giver ungdomskortet mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.

Man kan få et ungdomskort, hvis man er:

  • 16 – 19 år 
  • elev på en ungdomsuddannelse 
  • studerende på en videregående uddannelse og godkendt til SU 

Hvis man er elev eller studerende på hhv. en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, skal man først godkendes som studerende, før man kan søge ungdomskortet. En elev, der er mellem 16-19 år og går på et andet 10. klassescenter end det kommunale, kan ikke blive godkendt som elev på en ungdomsuddannelse. Vedkommende er berettiget til et ungdomskort for de 16-19-årige.

Se www.ungdomskort.dk