Uddannelsesparathedsvurdering

Dit barn skal have en plan for det videre uddannelsesforløb, når han/hun forlader grundskolen. I planen skal indgå en vurdering af, om dit barn er parat til den ønskede uddannelse. Vurderingen er en proces, der påbegyndes i 8. klasse og revurderes i 9. klasse.

Dit barn angiver et uddannelsesønske (gymnasial og/eller erhvervsuddannelse), og på den baggrund vurderer barnets lærere dit barn på fire områder:

  • Personlige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Faglige kompetencer
  • Praksisfaglige komptencer

Se mere på ug.dk om uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse 

Se mere på ug.dk om uddannelsesparathedsvurderingen i 9. klasse

Hvis dit barn er ikke uddannelsesparat og går i 9.klasse , så læs her: