Uddannelsesparathedsvurdering

Dit barn skal have en plan for det videre uddannelsesforløb, når han/hun forlader grundskolen. I planen skal indgå en vurdering af, om dit barn er parat til den ønskede uddannelse. Vurderingen er en proces, der påbegyndes i 8. klasse og revurderes i 9. klasse.

Dit barn angiver et uddannelsesønske (gymnasial og/eller erhvervsuddannelse), og på den baggrund vurderer barnets lærere dit barn på tre områder:

  • Personlige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Faglige kompetencer

Har dit barn 4 eller derover i karaktergennemsnit i første standpunktskarakterer i 8. klasse og de nødvendige personlige og sociale kompetencer, vurderes han eller hun umiddelbart uddannelsesparat.

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat, skal skolen og vejlederen i samarbejde med dig og dit barn lave en plan for, hvordan dit barn kan blive parat ved udgangen af 9. og 10. klasse.

Vurderingen fra 8. klasse kan løbende revideres, hvis det faglige niveau stiger eller falder, eller hvis der sker ændringer i de personlige og sociale kompetencer.