Mentorstøtte ved overgangen til en ungdomsuddannelse

Dit barn har mulighed for at få tildelt en mentor, når han eller hun skal starte på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse, hvis du og dit barn sammen med dit barns vejleder skønner, at dit barn har brug for støtte og opfølgning i forbindelse med start på det nye uddannelsessted.

Mentoransvarlig i UU Roskilde og Lejre er vejleder Kirsten Jensen. Når Kirsten får besked fra vejlederen på dit barns skole om, at dit barn har brug for mentorstøtte, vil hun foreslå en mentor, hvis ikke dit barn eller hans/hendes vejleder har et forslag.

Der bliver afholdt et møde sammen med mentoren, hvor man aftaler, hvad mentors rolle er, og hvor meget og hvor ofte der skal være møder mellem mentor og dit barn.

Desuden er der mulighed for at få en mentor tilknyttet, som er ansat på det uddannelsessted, som dit barn skal starte på. Dette kan ønskes, når dit barn laver sin tilmelding til uddannelse i Optagelse.dk.