Støtte ved overgangen til en ungdomsuddannelse

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre en uddannelse. Du kan f.eks. få hjælpemidler, specialundervisning, sekretærhjælp, støttetimer og andet.

Når du søger din ungdomsuddannelse via optagelse.dk i 9. og 10.klasse, skal du beskrive, hvad du tidligere har fået af specialundervisning, støtte, og hjælpemidler, så skolen kan se, hvad du har behov for af hjælp på uddannelsen. Er du gået ud af skolen, når du søger optagelse, skal du selv, så snart du har fået besked om optagelse, kontakte skolens studievejledning eller SPS-vejleder og gøre opmærksom på, at du vil få brug for specialpædagogisk bistand. Du skal desuden sende dokumentation for behov for støtte.

Dit nye uddannelsested vurderer, om du kan få tilbudt specialundervisning eller specialpædagogisk bistand. Uddannelsesstedet holder møder med dig og andre involverede personer for at afklare, hvilken slags støtte, du har brug for. Skolen søger støtte på dine vegne.

Læs mere om SPS-støtte her.