Mentorstøtte ved overgangen til en ungdomsuddannelse

Du har mulighed for at få en mentor tilknyttet, som er ansat på det uddannelsessted, du skal starte på. Dette kan du ønske, når du laver din tilmelding til uddannelse i Optagelse.dk

Dit nye uddannelsessted vurderer, om du kan tilbydes en mentor. Det er forskelligt fra uddannelsessted til uddannelsessted, hvordan man tilbyder mentorstøtte.