Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat, vil UU-vejlederen og skolen i samarbejde med dig og dit barn lave en plan for, hvordan dit barn kan blive uddannelsesparat efter 9. eller 10. klasse. Planen kan indeholde brobygning til en ungdomsuddannelse og kan ligeledes indeholde praktik samt andre tiltag.

Du kan læse mere om introduktionskurser, brobygning og praktik her på siden.

For de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, foretages der en ny vurdering i 9. og 10. klasse, og UU revurderer ligeledes eleven, hvis der foretages ændringer i valg af ungdomsuddannelse, hvis det faglige niveau er faldet siden 8. klasse, eller hvis skolens leder vurderer, at de personlige eller sociale forudsætninger har ændret sig væsentligt i en negativ retning.