Brobygning i 9. klasse

Brobygning i 9. klasse tilbydes til uafklarede uddannelsesparate samt ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen og den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning.

Brobygningen er en del af den målrettede indsats for, at dit barn kan blive uddannelsesparat. Dit barn skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage. Hvis skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning i samråd vurderer, at det ikke vil gavne dit barn at komme i brobygning, kan dit barn fritages for dette.

Brobygningen skal tilrettelægges, så den bidrager til den særlige indsats for, at dit barn kan blive uddannelsesparat ved grundskolens afslutning.

Brobygningen skal understøtte vejledningsindsatsen, og der skal indgå faglig undervisning og undervisningsformer fra den ungdomsuddannelse, der brobygges til. Brobygningen skal give dit barn et indblik i krav og perspektiver i den pågældende uddannelse og indsigt og viden på det område, dit barn ønsker at uddanne sig indenfor og eventuelt vise realistiske alternative uddannelsesveje.

Brobygningsforløbene kan være samme uddannelsessteder som ved introduktionskurserne i 8. klasse.