Brobygning i 10. klasse

Elever i 10. klasse skal deltage i mindst 1 uges brobygning og kan deltage i op til fem ugers brobygning. Der kan evt. laves kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv. Hvis dit barn er i obligatorisk brobygning på STX/HF skal der brobygges yderligere til en erhvervsuddannelse eller til en erhvervsgymnasial uddannelse. Forløbene er typisk af 5 dages varighed.

Hvis dit barn går på EUD 10, er der 6 ugers obligatorisk brobygning.

Formålet med brobygningsforløb er:

  • at dit barn bliver afklaret om sit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse
  • at dit barn udvikler sine faglige og personlige kompetencer
  • at motivere dit barn til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse

Brobygning giver dit barn mulighed for:        

  • selv at opleve studieforløbet
  • at deltage i den faglige undervisning
  • at få egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø mm.
  • at møde elever og lærere på stedet
  • at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse
  • at få oplysninger, som dit barn kan bruge i sin obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) i 10. klasse