Støtte og transport

SU - Statens Uddannelsesstøtte

SU søges af den unge på www.su.dk

Den unge skal have nem-id og e-boks samt folkeregisteradresse for at kunne søge SU. Hver uddannelsesinstitution har en SU ansvarlig medarbejder, som den unge kan henvende sig til.

Nyttige oplysninger vedr. SU

 • Man er berettiget til SU kvartalet efter det fyldte 18.år
 • Man kan tidligst søge SU en måned før studiestart
 • Man skal være studieaktiv for at modtage støtten og det er uddannelsesstedet der afgør, om den unge er studieaktiv/studieinaktiv
 • Man kan få SU under barsel i 12 måneder eller 6 måneder med dobbeltklip
 • Man skal følge den obligatoriske undervisning og gå til de planlagte prøver og eksaminer
 • Man kan få SU til max fem ungdomsuddannelser, dog ikke til to gymnasiale
 • SU til hjemmeboende svarer til børne- og ungeydelsen med et grundbeløb på 946 kr (2018)
 • Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør, hvor stort et tillæg du kan få ved siden af din SU-grundsats. Jo lavere dine forældres indkomstgrundlag er, jo mere kan du få i SU
 • Man kan få SU til korte GSK kurser, hvis man har brug for faglig supplering for at kunne opnå adgang til den ønskede videregående uddannelse.

Satser

 • Man er afhængig af forældre indkomst indtil det fyldte 20. år
 • Der er fradrag i beregningsgrundlaget pr. antal søskende under 18 år
 • Se beregningstabel her

SPS - Specialpædagogisk støtte

Nogle unge har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der gør, at de har brug for støtte for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen. For den gruppe af unge er der mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Den bedst kendte er IT- rygsækken til ordblinde og andre unge med læse-staveproblemer. Der er også andre støttemulighederne til unge. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man hente oplysninger om de forskellige støttemuligheder.

Ungdomskort

Ungdomskort giver dig rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl.

Med et Ungdomskort kan du rejse billigt til og fra dit uddannelsessted i Danmark. Derudover giver ungdomskortet dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.

Ungdomskortet fungerer som et månedskort, som du skal vise til buschauffører, når du stiger på bussen og til kontrollører i tog og metro.

Du kan få et ungdomskort, hvis du er:

Hvis du er elev eller studerende på hhv. en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, skal du først godkendes som elev/studerende, før du kan søge ungdomskort. Er du mellem 16 – 19 år og går på et andet 10. klassescenter end det kommunale, kan du ikke blive godkendt som elev på en ungdomsuddannelse og få det billigste ungdomskort. Du er derimod berettiget til at søge et ungdomskort for de 16-19 - årige.

Se www.ungdomskort.dk

Boliger

Det er muligt at blive skrevet op til ungdomsboliger i Roskilde og omegn. Det sker på denne hjemmeside.