STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Hvem henvender uddannelsen sig til? 

STU'en henvender sig til unge, som har særlige behov. Hvis du er under 25 år og ikke kan begynde på en ordinær ungdomsuddannelse (heller ikke med støtteforanstaltninger), har du mulighed for at søge om STU.

At være ung med særlige behov er et vidt begreb. STU’en henvender sig eksempelvis til dig, der har opmærksomheds- eller udviklingsforstyrrelser, hjerneskade, psykiske eller sociale vanskeligheder. Det er din UU-vejleder, som sammen med dig og evt. dine forældre vurderer, om en STU kunne være en mulighed for dig. UU-vejlederen indstiller dig til kommunens visitationsudvalg, der afgør, om du er i målgruppen til en STU. 

Hvad er formålet med uddannelsen?

Formålet med STU'en er, at du udvikler dine personlige, sociale og faglige komptencer, således at du bedst muligt bliver klædt på til et selvstændigt voksenliv. Uddannelsen kan hjælpe dig til at blive bedre til at strukturere og håndtere voksenlivet, skabe og vedligeholde sociale relationer, blive afklaret i forhold til job og uddannelse og klæde dig på til at klare din boligsituation. STU’en kan også være et springbræt til at komme ud på arbejdsmarkedet eller i gang med en ordinær uddannelse.

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

At STU’en er særligt tilrettelagt betyder, at den tager hensyn til netop dine særlige behov, fx din modenhed, dine interesser, udfordringer og behov. Din STU vil altså ikke være magen til andre unges STU, heller ikke selvom I går på samme uddannelsessted.

En STU varer tre år, hvor du i gennemsnit har 21 timers undervisning om ugen. STU’en indeholder både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og møde med den praktiske virkelighed. En STU kan fx bestå af faglig undervisning, praktik i institutioner eller virksomheder og arbejde med udviklingen af dine sociale og personlige kompetencer. 

Når du tager en STU, samarbejder du med din UU-vejleder gennem hele din uddannelse. Det er din vejleder og uddannelsesstedet, som i samarbejde med dig sætter mål for din uddannelse. Mindst en gang om året reviderer du og din vejleder uddannelsesplanen, og sammen sætter I evt. nye mål.

Læs mere om STU

Her kan du se din uddannelsesplan og finde din vejleder