Produktionsskoler

Hvis du i stedet for at gå i gang med en ungdomsuddannelse vil søge om optagelse på en produktionsskole, skal du først til en vejledningssamtale i UU-Roskilde/Lejre.

Din uddannelsesvejleder vil i vejledningssamtalen orientere dig om uddannelsesmuligheder som alternativ til produktionsskoleophold.

UU-Roskilde/Lejre kan kun give dig en produktionsskolegodkendelse, hvis du

  • Er under 25 år
  • Ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
  • Ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse
  • Har afbrudt en ungdomsuddannelse

En produktionsskolegodkendelse gælder i 6 måneder, og du kan søge optagelse på alle produktionsskoler i hele landet. Det er den enkelte produktionsskole, der afgør om de vil optage dig.

Du har krav på, efter anmodning, at få foretaget en ny vurdering 6 måneder efter at en tidligere vurdering har fundet sted.

Find produktionsskoler i Danmark på www.produktionsskoler.dk

Overblik over lokale produktionsskoler:

Base 4000 - Roskilde

Kohinoor - Lejre

PFFU Produktionsskolen Frederikssund

PH Produktionsskolen Holbæk

Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup