Gymnasiale uddannelser

Efter 9. eller 10. klasse kan du tage en gymnasial uddannelse, hvis du er vurderet uddannelsesparat til dette eller har bestået gymnasiets optagelsesprøve.

En gymnasial uddannelse er ikke erhvervskompetencegivende, men giver mulighed for at tage en videregående uddannelse. 

I Danmark er der fire forskellige gymnasiale uddannelser:

Den højere forberedelseseksamen kan også tages som HF-enkeltfag.

I UU-Roskilde/Lejres område finder du følgende gymnasiale tilbud

Erhvervsgymnasier:

Almene gymnasier (STX):

Højere forberedelseseksamen (HF):