Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre

Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre er et samarbejde mellem alle uddannelsesaktører i Roskilde og Lejre, UU-Roskilde/Lejre samt Roskilde og Lejre kommuner.

Målet med samarbejdet er, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Se Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejres kommissorium for en uddybende beskrivelse af samarbejdet.

Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre består af Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Zealand Business College, Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Roskilde Gymnasium, produktionsskolen Base 4000, produktionsskolen Kohinoor, Roskilde Ungdomsskole, Lejre Ungdomsskole, TCR – Tiendeklassecenteret Roskilde, VUC Roskilde, AOF Center Sjælland, CLAVIS, NSI Sprog- og integrationscenter, SSP Roskilde, SSP Lejre, PPR Roskilde, PPR Lejre, CAS, Folkeskolen Roskilde, Folkeskolen Lejre, Jobcenter Roskilde, Jobcenter Lejre, UU-Roskilde/Lejre samt Roskilde og Lejre Kommune. 

UU-Roskilde/Lejre er tovholder for samarbejdet.

 

Nyt i Uddannelsessamarbejdet

Næste Vejledersalon finder sted på Base 4000 den 15. maj 2018. Alle vejledere og rådgivere i Roskilde og Lejre, der arbejder med unge og uddannelse er velkomne. Dagsorden kommer her, når den er udarbejdet.

 

Oversigt over deltagere i Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre:

Se oversigt over vejledere og rådgivere i Uddannelsessamarbejdet her.

Se oversigt over ledere i Uddannelsessamarbejdet her.

 

Referater fra styregruppemøder:

Styregruppemøde den 14. juni 2017

Styregruppemøde den 7. september 2017

Styregruppemøde den 1. december 2017