Erhvervsuddannelser

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik, og den består normalt af et grundforløb og et hovedforløb. Du kan vælge mellem mere end 100 uddannelser med over 300 trin eller specialer.

Du kan begynde lige efter folkeskolen - eller senere. Starten på en erhvervsuddannelse afhænger af din alder og baggrund. Der gælder forskellige regler, alt efter om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller senere.

Hvis du kommer direkte fra 9./10.klasse

For dig, der for højst et år siden har forladt 9. eller 10. klasse

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller du begynder inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen - skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del, der varer 20 uger (½ skoleår).

Når du starter din erhvervsuddannelse med at tage 1. del af et grundforløb, skal du vælge inden for et af fire hovedområder:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Læs mere på UddannelsesGuiden eller på denne guide til håndværkeruddannelser.

Under 25 år

Hvis du har forladt 9./10. klasse for mere end et år siden, og du er under 25 år, begynder du på grundforløbets 2. del, der varer 20 uger (½ skoleår). Efter grundforløbet, som du afslutter med en prøve, fortsætter du med hovedforløbet.

For at starte på grundforløbet skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have afsluttet folkeskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning.
  • Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og skriftlig matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Læs mere

I UU-Roskilde/Lejres område finder du følgende lokale erhvervsuddannelsestilbud