EGU – Erhvervsgrunduddannelse

Hvis du er under 30 år og har det svært med uddannelse og skole, så er en erhvervsgrunduddannelse (EGU) måske noget for dig.

EGU er en 2-årig individuel ungdomsuddannelse, som er særligt tilpasset dig. EGU veksler mellem praktik og undervisning/kurser. Du kan uddanne dig inden for mange forskellige brancher – fra smed til social- og sundhedshjælper.

Du skal være glad for praktisk arbejde, da det fylder rigtig meget i en EGU. Den største del af uddannelsen foregår på en praktikplads, som din UU-vejleder hjælper dig med at skaffe. Din vejleder samarbejder med dig under hele uddannelsen.

Praktikken foregår på en virksomhed og har fokus på, at du skal lære forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Der bliver sat nogle mål for, hvad du skal lave og lære, og de bliver beskrevet i en praktikaftale, som du indgår med virksomheden. Der er også mulighed for, at din praktik kan foregå på flere forskellige virksomheder, eller at dele af praktikken kan foregå som værkstedspraktik på en teknisk skole eller produktionsskole.

Du får hjælp af din UU-vejleder til at skrue et skoleforløb sammen, som passer til den praktikplads og uddannelsesretning, du har valgt. Skoleforløbet på en EGU kan vare mellem 20 og 40 uger og kan fx foregå på en produktionsskole, et AMU-center, en landbrugsskole, en handelsskole, en social- og sundhedsskole eller ungdomsskole. Din undervisning vil oftest bestå af undervisningsdele fra andre uddannelser – alt vil blive skruet sammen og være målrettet til det, du er i gang med.

Du får skoleydelse, når du går i skole – og elevløn i praktiktiden.

Når du er færdig med din EGU, får du et anerkendt uddannelsesbevis, og du får ret til at blive optaget i en A-kasse ligesom andre unge, der har færdiggjort en uddannelse. EGU kan gøre det lettere for dig at få arbejde eller fortsætte i anden uddannelse.

Læs mere om EGU på ug.dk og egu.dk.